Emisja gazów CO2 Wzorcowanie i legalizacja wag na potrzeby rozliczeń wielkości emisji gazów cieplarnianych

wzorcowanie wag co2-legalizacja wag co2

Wzorcowanie wag

Laboratorium Wzorcujące Lab-Scale wykonuje wzorcowania:

  • wag przenośnikowych
  • wag samochodowych
  • wag zbiornikowych
  • wag kolejowych

na potrzeby rozliczeń wielkości emisji gazów cieplarnianych.Definicje

Wzorcowanie - polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorzec jednostki miary masy), a wskazaniem przyrządu wzorcowanego.

Legalizacja - ogół czynności, które potwierdzają, że dokładność przyrządu pomiarowego (wagi) mieści się w wymaganych przez normę granicach błędu.

Waga - przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych.

Lab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców masy