Wagi Laboratoryjne Wzorcowanie, serwis i legalizacja wag laboratoryjnych.

legalizacja wag

Wzorcowanie i legalizacja wag

Zajmujemy się wzorcowaniem wag laboratoryjnych:

 • wago-suszarek
 • analitycznych
 • precyzyjnych / technicznych.

  Wagi laboratoryjne wzorcujemy w siedzibie Klienta lub w siedzibie laboratorium.

  Wzorcowanie obejmuje:

 • wzorcowanie punktowe - wyznaczenie błędów wskazań w wybranych punktach pomiarowych wagi (Klient określa w ilu i jakich punktach) lub opcjonalnie
 • wzorcowanie liniowe - wyznaczenie zależności błędu w funkcji obciążenia oraz graficzne przedstawienie tej zależności.

  Dodatkowo istnieje możliwość przeprowaszenia:

 • badania powtarzalności
 • badania niecentryczności
 • potwierdzenia zgodności.


  Po przeprowadzonym wzorcowaniu wystawiane jest wystawiane jest Świadectwo Wzorcowania. Świadectwo zawiera wyniki wzorcowania, oszacowaną niepewność pomiaru oraz potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej. • Definicje

  Wzorcowanie - polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorzec jednostki miary masy), a wskazaniem przyrządu wzorcowanego.

  Legalizacja - ogół czynności, które potwierdzają, że dokładność przyrządu pomiarowego (wagi) mieści się w wymaganych przez normę granicach błędu.

  Waga - przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych.

  Lab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców masy