Legalizacja wag

legalizacja wag

Wagi z legalizacją tylko wagi z poświadczeniem legalizacji są dopuszczone do handlu

Legalizowane wagi (wagi z legalizacją) są przeznaczone do ważenia będącego podstawą rozliczeń handlowych.

W większości nowo zakupionych wag legalizacja jest wliczona w cenę produktu. W efekcie przeprowadzenia we właściwy sposób Oceny Zgodności (zwanej dawniej legalizacją) waga zostaje oznakowana, legalizacja wag oklejona cechami zabezpieczającymi w sposób określony przez prawo, z wyszczególnieniem roku przeprowadzenia Oceny (legalizacji) oraz z zielonym znakiem litery M

Legalizacja wag ponownaLegalizacja wag dopuszczająca do dalszej pracy

Firma Miary i Wagi organizuje i wykonuje legalizacje ponowne większości używanych przez Państwa wag elektronicznych. Wyszkoleni serwisanci zajmują się wcześniejszym przygotowaniem wagi do legalizacji, kontrolują jej stan i prawidłowość funkcjonowania oraz doprowadzają urządzenie do czystości.

Otrzymują Państwo profesjonalną i kompleksową usługę łącznie z wynajmem wzorców masy, obecnością osoby uprawnionej do wykonania ponownej legalizacji, asystą techników oraz świadectwem legalizacji.

Legalizacja wag Jak wygląda legalizacja wag ?

Legalizacja wag jest to ogół czynności, które potwierdzają, że dokładność przyrządu pomiarowego (wagi) mieści się w wymaganych przez normę granicach błędu. Składa się ze sprawdzenia i ocechowania przyrządu. Legalizacja należy do czynności metrologii prawnej. Legalizowane przez nas wagi są często bardzo duże i to my jeździmy do klienta w celu ich legalizacji.

legalizacja wag przemyslowych legalizacja wag przemyslowych hakowych

legalizacja wag samochodowych legalizacja wag tir

Zamówienie legalizacji wagzarezerwój termin legalizacji wagi

Legalizacja wag - pobierz formularz, zaproponuj swój termin.

Zamówienie legalizacji wagiWagę należy poddać legalizacji:

  • kiedy upłynął okres ważności legalizacji ponownej
  • kiedy mija termin zgłoszenia wagi po raz pierwszy
  • jeśli jest nieczytelna tabliczka znamionowa / cecha
  • po naprawie wagi

Legalizacja wag nieautomatycznych

"Po dniu 1 stycznia 2014 r. wagi nieautomatyczne podlegające prawnej kontroli metrologicznej będą legalizowane po sprawdzeniu spełniania przez te przyrządy, wymagań określonych w przepisach obowiązujących w dniu ich legalizacji."

źródło Główny Urząd Miar


Ocena usługi: legalizacja wag

Recenzent: PCW
Data:
Nazwa usługi: Legalizacja wag
Ocena: 5 legalizacja wag -ocena legalizacja wag -rating legalizacja wag -star legalizacja wag -ocena legalizacja wag -rateLab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców wag