Wagi Przemysłowe Wzorcowanie i legalizacja wag przemysłowych

legalizacja wag przemysłowych

Wzorcowanie i legalizacja wag

Wagi przemysłowe są stosowane w procesach technologicznych, w ważeniach recepturowych oraz mają wpływ na końcową jakość produktu. Dlatego też powinny być poddawane kontroli metrologicznej.


wzorcowanie wagi przenosnikowej

Wagi takie mają przeważnie specjalną konstrukcję dostosowaną do rodzaju produkcji, dlatego też często nie jest możliwa ich legalizacja. Jednakże konieczna jest ich cykliczna kontrola.
Laboratorium LAB-SCALE zapewnia taką kontrolę poprzez wzorcowanie wag.
Waga nie musi być sprawdzana w całym zakresie ale tylko w punktach o masie takiej samej lub najbardziej zbliżonej do najczęściej używanej.
Definicje

Wzorcowanie - polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorzec jednostki miary masy), a wskazaniem przyrządu wzorcowanego.

Legalizacja - ogół czynności, które potwierdzają, że dokładność przyrządu pomiarowego (wagi) mieści się w wymaganych przez normę granicach błędu.

Waga - przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych.

Lab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców masy