Wagi Samochodowe Wzorcowanie, serwis i legalizacja wag samochodowych.

legalizacja wag samochodowych

Wzorcowanie i legalizacja wag

Wagi samochodowe służą do pomiaru masy pojazdów ciężarowych. Wykorzystywane są do ważenia pojazdów w celach: rozliczeń handlowych, pobierania opłat, obliczania załadunku, kontroli celnej lub kontroli bezpieczeństwa dróg. W celu takich rozliczeń wagi powinny zostać poddane prawnej kontroli metrologicznej czyli legalizacji.

Jednak nie zawsze potrzebna jest legalizacja . Czasami niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych, konkretnych wyników i wtedy przyrząd pomiarowy należy wzorcować w odniesieniu do wzorców jednostek miary masy.


Wzorcowanie polega na wskazaniu różnicy pomiędzy wartością masy wzorca a wskazaniem wagi.

Uzyskana zostaje niepewność, która określa granice rozrzutu wyznaczonego błędu pomiaru.
Wzorcowanie umożliwia:

  • włączenie wagi do systemu rozliczeń CO2
  • włączenie wagi do systemu ISO
  • poznanie dokładnych błędów przy stosowanych obciążeniach
  • zmniejszenie ryzyka przekroczenia błędów granicznych dopuszczalnych

Ponadto nasza siostrzana marka Miary i Wagi może dla Państwa wykonać legalizację, serwis, modernizację, a także zaprojektuje i wykona nową wagę samochodową.Definicje

Wzorcowanie - polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorzec jednostki miary masy), a wskazaniem przyrządu wzorcowanego.

Legalizacja - ogół czynności, które potwierdzają, że dokładność przyrządu pomiarowego (wagi) mieści się w wymaganych przez normę granicach błędu.

Waga - przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych.

Lab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców masy