Wzorcowanie wag

wzorcowanie wag przemysłowych

Wzorcowanie wag kalibracja przyrządu pomiarowego

Wzorcowanie wag jest wykonywane w celu określenia dokładnych błędów danego przyrządu pomiarowego - wagi. Polega ono na porównaniu wskazania wagi z dokładną wagą wzorca odniesienia - wzorca masy i uwzględnieniem niepewności pomiaru. Masa wzorca odniesienia jest wskazana na jego świadectwie wzorcowania co dodatkowo zwiększa dokładność badania.

Najprostsza metoda polega na obciążeniu wagi wzorcami masy i porównaniu wskazania wagi do rzeczywistych wartości wzorców odniesienia z uwzględnieniem niepewności pomiaru. Otrzymany wynik będzie różnicą miedzy wskazaniem, a rzeczywistą wartością na wadze. Często zdarza się jednak, że wagi nie można obciążyć wprost i należy stosować balast lub materiał zastępczy - co zwiększa niepewność pomiaru ale umożliwia przeprowadzenie badania.

wzorcowanie wag

Błędy wskazań wag nie podlegają liniowości, więc cykliczne powtarzanie procedury wzorcowania pomaga określić dryft urządzenia pomiarowego - czyli ustalić czy błąd się zwiększa oraz w jakim tempie. Częstotliwość wykonywania wzorcowań określa wewnętrzna polityka jakości firmy lub zewnętrzny system ISO, stosuje się zazwyczaj pragmatyczne rozwiązanie - jeśli waga ma duży wpływ na produkt, zaleca się częstsze sprawdzenia - nawet co 2-3 miesiące. Zwykle terminy sprawdzeń są określone cyklicznie co 6 lub co 12 miesięcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wzorcowanie określa dokładny błąd w badanych punktach obciążenia, co nadaje badaniu użytkową wartość. Sprawdzanie wagi powinno odbywać się w zakresie w jakim urządzenie pracuje na co dzień.

Świadectwo wzorcowania wagdokument potwierdzający wykonanie wzorcowania wagi

Wyniki wzorcowania zapisywane są na Świadectwie Wzorcowania wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru. Świadectwo otrzymuje klient, który może wykorzystać wyniki do naniesienia poprawek do wskazań wagi zwiększając dokładność pomiaru.
Usługi wzorcowania są wykonywane na miejscu ustawienia wagi lub w laboratorium po dostarczeniu wagi.Wzorcowanie wagiformularz zlecenia wzorcowania wag

Pobierz formularz zlecenia wzorcowania wagi

Zlecenie wzorcowania wagWagę należy poddać wzorcowaniu:

  • biorąc pod uwagę internsywność jej użytkowania
  • biorąc pod uwagę warunki w jakich pracuje waga
  • w przypadku przekraczania dopuszczalnych wartości wagi
  • w terminie, który zaleca jej producent

Ocena usługi

Recenzent: PCW
Data:
Nazwa usługi: Wzorcowanie wag
Ocena: 5 wzorcowanie-wag-ocena wzorcowanie-wag-rating wzorcowanie wag -star wzorcowanie wag ocena wzorcowanie wag rate

Lab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców wag