ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji System Zakładowej Kontroli Produkcji dla branży budowlanej.

wzorcowanie wag zkp

Wzorcowanie wag

Wzorcowanie wag na potrzeby systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP oraz innych Systemów Zarządzania Jakością


Jednym z wymogów systemu ZKP jest nadzór nad sprzętem pomiarowym poprzez:

  • wzorcowanie wag technologicznych
  • sprawdzanie wag
  • stworzenie procedur nadzoru nad sprzętem pomiarowym

Laboratorium zapewnia wykonanie wzorcowania, a firma MIARY I WAGI sp. z o.o. zapewnia pomoc przy realizacji pozostałych etapów nadzoru nad wagami.
Definicje

Wzorcowanie - polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorzec jednostki miary masy), a wskazaniem przyrządu wzorcowanego.

Legalizacja - ogół czynności, które potwierdzają, że dokładność przyrządu pomiarowego (wagi) mieści się w wymaganych przez normę granicach błędu.

Waga - przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych.

Lab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców masy